Indien u één boek leest , leest u één mening!
Als u méérdere boeken over
één onderwerp vergelijkt , merkt u dat élke auteur er een eigen mening op
nahoudt , wij adviseren u om alles op één hoop te gooien en hetgene ervan te
gebruiken dat U het beste lijkt ; ervaring dient u tóch zélf op te doen en
krijgt u niet uit boeken!!!Titel Amfibieen
Auteur Auteur onbekend
Categorie Reptielen &
amfibieën
Uitgever Zuid Boekprodukties
ISBN 9058410390
Bindwijze
Gebonden
Aantal pagina's 176 blz.
Genre Dieren: reptielen en amfibieën

Prijs € 7,95

Titel Amfibieen en reptielen in beeld
Auteur Bos,
F.
Categorie Reptielen & amfibieën
Uitgever Knnv, Uitgeverij

ISBN 9050111653
Verschijningsdatum 3/2005
Bindwijze Paperback

Aantal pagina's 40 blz.
Genre Dieren: reptielen en amfibieën

Trefwoorden Amfibieen , Reptielen
Annotatie Gezamenlijke uitg. van KNNV,
vereniging voor veldbiologie, IVN en RAVON.
Prijs € 4,75 Titel De groene leguaan
Auteur Heming Vriends, T.
Reeks Over Dieren

Categorie Reptielen & amfibieën
Uitgever Welzo Media Prod. bv

ISBN 9058211460
Verschijningsdatum 1/2003
Bindwijze Paperback

Aantal pagina's 64 blz.
Genre Dieren: reptielen en amfibieën

Trefwoorden Leguanen
Prijs € 6,95 Titel Digitale fotografie


Auteur Georges, G.
Categorie Reptielen & amfibieën
Uitgever Easy
Computing
ISBN 905167399X
Verschijningsdatum 8/2001
Bindwijze
Paperback
Aantal pagina's 332 blz.
Genre Dieren: reptielen en
amfibieën
Prijs € 35,95 Titel Praktische terrariumwijzer
Auteur Meulblok, H.
Reeks Over
Dieren
Categorie Reptielen & amfibieën
Uitgever Welzo Media Prod. bv

ISBN 9058210391
Verschijningsdatum 11/2000
Bindwijze Paperback

Aantal pagina's 64 blz.
Genre Dieren: reptielen en amfibieën

Trefwoorden Terraria
Annotatie Uitg. onder auspicien van de Nederlandse
Bond Aqua Terra. - Later uitg.: Groningen : Etiko. - Vanaf 1995 uitg.:
Nieuweschans : Etiko. - Vanaf 1998 uitg.: Warffum : Welzo Media Productions.

Prijs € 6,95 Titel Veldgids Amfibieen en reptielen
Auteur Stumpel, T.
Categorie
Reptielen & amfibieën
Uitgever Knnv, Uitgeverij
ISBN 9050111688

Bindwijze Gebonden
Aantal pagina's 304 blz.
Genre Dieren: reptielen
en amfibieën
Prijs € 27,95 TERRARIUM ENCYCLOPEDIE


Rebo, Eugène Bruins, 320 blz.
In deze onmisbare handleiding voor elke
terrariaan vindt u onder meer informatie over en foto's van :
- Reptielen
(hagedissen, slangen, schildpadden en kroko- dillen)
- Amfibieën (kikkers,
padden en salamanders)
- Spinachtigen (ca. 100 soorten vogelspinnen)
-
Insecten (bidsprinkhanen, fruitkevers, sprinkhanen, roof- wantsen, kakkerlakken,
ongeveer 60 soorten wandelen- de takken en vele andere)
- Oprollers, duizend-
en miljoenpoten
- Huisvesting (terrariumtypen, techniek, terrariumbouw en
meer)SPINNENGIDS

Tirion,
Michael J. Roberts, 397 blz
Deze gids maakt het mogelijk alle Nederlandse en
Belgische spinnen (op de dwergspinnen na) op naam te brengen; speciaal voor deze
uitgave zijn daarom ruim zeventig soorten toegevoegd en getekend.
Alle meer
dan 500 Europese soorten met afbeeldingen waarvan 288 in kleur en ruim 1500
zwart-wit
Geeft van iedere soort de verspreiding in Nederland en
België.
De inleiding geeft informatie over lichaamsbouw en leefwijze, en
beeldt de verschillende soorten webben en eicocons af. Alle families en soorten
worden beschreven. Van alle soorten zijn de kenmerken afgebeeld waaraan de soort
herkend kan worden; dit zijn vaak de makkelijk zichtbare uitwendige
geslachtsorganen.
Het ideale boek om de spinnen om ons heen te leren kennen -
verplicht voor spinnenliefhebbers en een verrijkng voor alle anderen die de
natuur een warm hart toedragen. DE GROENE LEGUAAN als gezelschapsdier

Etiko, Peter Bosman, 72 blz
De belangstelling voor het houden
van terrariumdieren neemt sterk toe. Tot de meest geschikte soorten behoort de
groene leguaan. De groene leguaan is als diersoort niet bedreigd en plant zich
in gevangenschap goed voort. Omdat de dieren vrij tam zijn en relatief oud
kunnen worden, kan de verzorger met dit dier een goede band opbowen. Maar, let
op, de groene leguaan is een tropisch reptiel van formaat, het dier is
intelligent en stelt daardoor een aantal eisen aan de verzorging.
De groene
leguaan als gezelschapsdier is een zeer geschikt boek voor degene die overweegt
een groene leguaan als huisdier aan te schaffen en is tevens bestemd voor hen
die reeds wat verder gevorderd zijn met het houden van terrariumdieren.HET TERRARIUM

Tirion,
Manfred Rogner, 71 blz.
Deze leidraad is bedoeld om de terrariumliefhebber
met raad en daad bij te staan wat betreft de mogelijkheden, die hem of haar ten
dienste staan om een terrarium te bouwen en in te richten, zonder dat hij of zij
aangewezen is op tijd -en geld- verslindende experimenten. Bij het lezen van dit
boek zal de terrariumhouder tevens tot de ontdekking komen, dat een terrarium
niet -zoals velen denken- alleen maar geschikt is voor allerlei amfibieën en
reptielen, maar ook voor insekten, spinnen en diverse andere ongewervelde
dieren. Daarenboven kunnen ook kleine zoogdieren in een dergelijke "bak" worden
gehouden waar ze uitstekend tot hun recht komen. De auteur doet uit de doeken
hoe men een geslaagd terrariumhouder wordt, welk materiaal men voor het
terrarium het beste kan gebruiken, hoe het eruit moet zien, etc. Uitvoerig komt,
buiten informatie over de dierkeuze, het onderwerp voeding aan bod en uiteraard
wat men moet doen bij eventuele ziekten. Deze praktische raadgever is verlucht
met 17 fraaie afbeeldingen in kleur.TERRARIUM HOUDEN


Tirion, Harald Jes, 64 blz.
Reptielen en amfibieën zijn fascinerende
dieren. Het houden van terraria is zodoende een populaire hobby. In dit boek
wordt veel aandacht besteed aan de inrichting van het terrarium, typen terraria,
de juiste keuze van planten en ander decoratiemateriaal zoals stenen en hout. Er
wordt advies verstrekt over de keuze en aanschaf van dieren, gevolgd door een
bespreking van populaire terrariumdieren. Bij ieder reptiel en amfibie wordt de
Nederlandse en wetenschappelijke naam vermeld, de status van de bescherming,
grootte, oorspronkelijk verspreidings- gebied, biotoop, gedrag, type terrarium,
inrichting, temperatuur, luchtvochtigheid, prooidieren en frequentie van voeding
en met welke andere dieren ze samen gehouden kunnen worden. Ook behandelt de
auteur uitgebreid de juiste verzorging en hoe men de dieren moet hanteren,
bijvoorbeeld bij het toedienen van medicijnen. Tevens komt het kweken van
terrariumdieren aan bod. Het boek besluit met een hoofdstuk over de
belangrijkste ziekten die terrariumdieren kunnen krijgen en hoe ze te behandelen
zijn. REPTIELEN EN AMFIBIEËN, beginnersgids

Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde
LACERTA
Herman A.J. in den Bosch, 80 blz
De liefhebbers van amfibieën en
reptielen staat tegenwoordig een overvloed aan kleurige boeken ter beschikking,
maar de praktische informatie over "hoe houd ik mijn dieren" is dikwijls lastig
te vinden. Wie op zoek is naar eenvoudige, maar gedegen richtlijnen voor het
houden en kweken van salamanders, kikkers en padden, schildpadden, hagedissen en
slangen krijgt hier door bekende auteurs en ervaren terrarianen uit de
Nederlandse Vereni- ging voor Herpetologie en Terrariumkunde LACERTA een
handreiking geboden. Daarnaast geven zij een ingang tot de literatuur die de
laatste jaren explosief is toegenomen. De vele gegevens zijn hier verwerkt tot
eenvoudige en duidelijke informatie.