Functie van Gif Ongeveer 900 van de 2700 soorten slangen zijn giftig.Giftig betekent heel algemeen het vermogen om actief een stof,die in
kleine hoeveelheden bij mens of dier effecten kunnen veroorzaken die niet echt
prettig zijn.
Het gif van gifslangen heeft 2 functies: Ten eerste dient het gif als
verteringssap.
Slangen kunnen hun prooi niet verscheuren daarom begint door de beet
met inspuiting van gif met Enzymen de vertering van de prooi al buiten het
lichaam.
Door de werking van de enzymen wordt de stofwisseling veranderd en
ruikt de prooi anders als een niet gebeten prooi.
Als de prooi niet in 1 beet gedood is ,is de slang na de beet in
staat het spoor van het prooi dier te volgen tot deze sterft.
Ten tweede: Heeft het gif ook nog eens een verdedigings functie tegen
vijanden buiten eigen soort.
Dit wil zeggen dat er geen berichten bekend zijn dat een slang tegen
zijn eigen soort gif gaat gebruiken.
 Giftanden De gifmachine van een gifslang bestaat uit een klier die het gif
aanmaakt,een soort transportleiding voor het gif en een tand om het gif in te
spuiten.
In het volgend stukje gaan we kijken hoe de slang het gif via hun
giftanden het gif inspuiten bij hun slachtoffer.
Slangen hebben 6 rijen tanden in de bek, vier in de bovenkaak en 2 in
de onderkaak.
De tanden kunnen apart van elkaar bewegen.De gifslangen verschillen heel erg van elkaar en kunnen gebruikt
worden om een systematische indeling van slangen te maken.
We kunnen een drietal soorten gebitten onderscheiden. Het opistoglyfe gebit Dit gebit bestaat uit massieve naar achteren gerichte tanden met
achter in de bek twee iets vergrote giftanden(denk aan het
haakneusje).
De giftanden zijn gegroefd,door deze groef loopt het
gif.
Bij een beet door een slang met zo’n gebit kan over het algemeen geen
gevaar voor ons zijn.
De giftanden komen namelijk pas in actie als de prooi al een eind in
de bek is, ook in Nederland is een slang met dit gebit en wel de
ringslang.
 Het Proteroglyfe gebit Het tweede soort gebit bestaat ook uit massieve naar achter gerichte
tanden,maar dan met voor in de bek(in de bovenkaak) twee grote gegroefde
tanden.
Om voldoende gif te kunnen inspuiten moet de slang door middel van
kauwen de wond groter maken.
De giftanden kunnen niet bewegen.Via een groef aan de zijkant van de giftand stroomt het gif naar de
wond.
Een aantal soorten slangen met dit gebitstype zijn de Cobra, mamba’s
en Zeeslangen.
Sommige zijn in staat zelfs te spugen de meest bekende soort is de
spugende cobra,bij deze slangen ligt de groef dichter bij de basis van de
giftand en is de opening iets ronder hierdoor kan de slang onder druk
spuiten.
 Het Solenoglyfe gebit De slangen met dit soort gebit zijn dieren met het meest ontwikkelde
giftoevoer systeem hieronder vallen de ratelslangen en adders.
Ook deze slangen hebben een massieve tanden die naar achter gericht
staan met voor in de bek twee scharnierende giftanden.
Als deze in rust zijn liggen de giftanden tegen het gehemelte
geklapt,als de slang bijt klappen de tanden naar voren.
Omdat de tanden ingeklapt liggen kunnen zij veel langer worden dan
bij andere gifslangen bijvoorbeeld de Gabonadder kan giftanden hebben van maar
liefst 5 cm lang.
Door deze lange giftanden kunnen zij het gif heel diep bij het
slachtoffer inspuiten.
 Werking van het gif Het gif is onder te verdelen in twee soorten: Haemotoxine en
Neurotoxine.
 

 1. ·       Haemotoxine komt vooral voor bij slangen met een solenoglyfe
  gebit.
Ratelslangen en adders, dit gif veroorzaakt dat de rode bloedcellen
afbreken en kan de volgende verschijnselen veroorzaken:
Zwellingen,verkleuringen,daling van de bloeddruk,weefsel bloedingen,klontering
van het bloed en uiteindelijk hartstilstand.
 
 1. ·       Neurotoxine komt vooral voor bij slangen met een
  proteroglyfe gebit.
Bijvoorbeeld Cobra’s en Zeeslangen.Dit soort gif zorgt ervoor dat er geen prikkels in het zenuwstelsel
kan worden doorgegeven,met als gevolg verlamming.
Door verlamming van ademhalingsspieren kan uiteindelijk verstikking
optreden.
Er zijn zelfs slangen die een combinatie van deze twee giffen
bezitten bijvoorbeeld de Zuid-Amerikaanse ratelslang,waarvan de soort die in
Aruba leeft een nauw verwant is.
 Hoe gevaarlijk is een gifslang Een aantal factoren is van belang bij het bepalen van het gevaar van
een gifslang voor de mens.

 1. ·       Hoe vaak komt de slang in contact met mensen? Namelijk
  gifslangen die vaker in contact komen met mensen vormen een groter gevaar voor
  de mensen ,dan slangen die in een afgelegen gebied wonen.
 
 1. ·       Als er een ontmoeting plaats vind tussen de gifslang en de
  mens zal de gifslang gaan bijten. Zonder beet zal het gif niet overgebracht
  worden.
 2. ·       Zeeslangen hebben een zeer krachtig gif,een beet is meestal
  dodelijk,maar ze zullen zelden bijten naar mensen.(probeer het niet
  uit).
 3. ·       Een gif slang zal nooit al zijn gif inspuiten bij een
  beet,omdat als ze dit zouden doen zijn ze een gemakkelijke prooi voor een ander
  dier, en het duurt ongeveer één week dat al het gif weer aangemaakt is.
.