Nederland

functie van gif

Functie van Gif Ongeveer 900 van de 2700 soorten slangen zijn giftig.
Giftig betekent heel algemeen het vermogen om actief een stof,die in kleine hoeveelheden bij mens of dier effecten kunnen veroorzaken die niet echt prettig zijn.
Het gif van gifslangen heeft 2 functies: 

Ten eerste dient het gif als verteringssap. Slangen kunnen hun prooi niet verscheuren daarom begint door de beet met inspuiting van gif met Enzymen de vertering van de prooi al buiten het lichaam.Door de werking van de enzymen wordt de stofwisseling veranderd en
ruikt de prooi anders als een niet gebeten prooi.
Als de prooi niet in 1 beet gedood is ,is de slang na de beet in staat het spoor van het prooi dier te volgen tot deze sterft.

Ten tweede: Heeft het gif ook nog eens een verdedigings functie tegen vijanden buiten eigen soort. 
Dit wil zeggen dat er geen berichten bekend zijn dat een slang tegen zijn eigen soort gif gaat gebruiken.  
Giftanden 
 De gifmachine van een gifslang bestaat uit een klier die het gif aanmaakt,een soort transportleiding voor het gif en een tand om het gif in te spuiten.In het volgend stukje gaan we kijken hoe de slang het gif via hun giftanden het gif inspuiten bij hun slachtoffer.
Slangen hebben 6 rijen tanden in de bek, vier in de bovenkaak en 2 in 
de onderkaak.De tanden kunnen apart van elkaar bewegen.
De gifslangen verschillen heel erg van elkaar en kunnen gebruikt worden om een systematische indeling van slangen te maken.
We kunnen een drietal soorten gebitten onderscheiden. 
Het opistoglyfe gebit 
Dit gebit bestaat uit massieve naar achteren gerichte tanden met achter in de bek twee iets vergrote giftanden(denk aan het haakneusje).De giftanden zijn gegroefd,door deze groef loopt het gif.Bij een beet door een slang met zo’n gebit kan over het algemeen geen gevaar voor ons zijn.De giftanden komen namelijk pas in actie als de prooi al een eind in de bek is, ook in Nederland is een slang met dit gebit en wel de ringslang. 

Het Proteroglyfe gebit 
Het tweede soort gebit bestaat ook uit massieve naar achter gerichte tanden,maar dan met voor in de bek(in de bovenkaak) twee grote gegroefde tanden. 
Om voldoende gif te kunnen inspuiten moet de slang door middel van kauwen de wond groter maken.
De giftanden kunnen niet bewegen.Via een groef aan de zijkant van de giftand stroomt het gif naar de wond.Een aantal soorten slangen met dit gebitstype zijn de Cobra, mamba’s en Zeeslangen.
Sommige zijn in staat zelfs te spugen de meest bekende soort is de spugende cobra,bij deze slangen ligt de groef dichter bij de basis van de giftand en is de opening iets ronder hierdoor kan de slang onder druk spuiten. 

Het Solenoglyfe gebit 

De slangen met dit soort gebit zijn dieren met het meest ontwikkelde gifdoorvoersysteem hieronder  vallen de ratelslangen en adders.Ook deze slangen hebben een massieve tanden die naar achter gericht staan met voor in de bek twee scharnierende giftanden.Als deze in rust zijn liggen de giftanden tegen het gehemelte geklapt,als de slang bijt klappen de tanden naar voren.
Omdat de tanden ingeklapt liggen kunnen zij veel langer worden dan bij andere gifslangen bijvoorbeeld de Gabonadder kan giftanden hebben van maar liefst 5 cm lang.Door deze lange giftanden kunnen zij het gif heel diep bij het slachtoffer inspuiten. 
 We
rking van het gif 

Het gif is onder te verdelen in twee soorten: Haemotoxine en Neurotoxine. 

  1. ·       Haemotoxine komt vooral voor bij slangen met een solenoglyfe gebit.
Ratelslangen en adders, dit gif veroorzaakt dat de rode bloedcellen afbreken en kan de volgende verschijnselen veroorzaken:
Zwellingen,verkleuringen,daling van de bloeddruk,weefsel bloedingen,klontering van het bloed en uiteindelijk hartstilstand.
 
  1. ·       Neurotoxine komt vooral voor bij slangen met een
    proteroglyfe gebit.
Bijvoorbeeld Cobra’s en Zeeslangen.Dit soort gif zorgt ervoor dat er geen prikkels in het zenuwstelsel kan worden doorgegeven,met als gevolg verlamming.Door verlamming van ademhalingsspieren kan uiteindelijk verstikking optreden.Er zijn zelfs slangen die een combinatie van deze twee soorten gif bezitten bijvoorbeeld de Zuid-Amerikaanse ratelslang,waarvan de soort die in Aruba leeft een nauw verwant is. 
Hoe gevaarlijk is een gifslang 
Een aantal factoren is van belang bij het bepalen van het gevaar van een gifslang voor de mens.
  1. ·       Hoe vaak komt de slang in contact met mensen?
     Namelijk gifslangen die vaker in contact komen met mensen vormen een groter gevaar voor de mensen ,dan slangen die in een afgelegen gebied wonen.
 
  1. ·       Als er een ontmoeting plaatsvind tussen de gifslang en de mens zal de gifslang gaan bijten. Zonder beet zal het gif niet overgebracht worden.
  2. ·       Zeeslangen hebben een zeer krachtig gif,een beet is meestal dodelijk,maar ze zullen zelden bijten naar mensen.(probeer het niet uit).
  3. ·       Een gif slang zal nooit al zijn gif inspuiten bij een beet,omdat als ze dit zouden doen zijn ze een gemakkelijke prooi voor een ander dier, en het duurt ongeveer één week dat al het gif weer aangemaakt is.
.